website
Điều kiện áp dụng
 • Giảm giá 20% (Một số sản phẩm) tại lynvn.com và các cửa hàng LYN
 • Áp dụng từ 19.10.2022 đến 23.10.2022
 • Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình giảm giá khác và giảm giá thành viên My Card.
 • Hàng khuyến mãi không được đổi trả, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ trước khi thanh toán.
 • Công ty Jaspal có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mãi này, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng.

Terms and conditions
 • Get 20% off (selected items) at lynvn.com and LYN Stores
 • The promotion is from 19.10.2022 – 23.10.2022
 • Promotions cannot be combined with other discounts codes, delivery fee discount, any promotion, or My Card discount.
 • Promotion items cannot be exchanged or returned, please carefully review the condition before purchase.
 • Jaspal company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.
 • Should any dispute arise in relation to this promotion, the Company's decision is final

What are you looking for?