website

Candle


 

Điều kiện áp dụng
- Nhận ngay nến thơm LYN khi mua hàng với hóa đơn từ 2,500,000 VND tại cửa hàng LYN hoặc tại website www.lynvn.com
- Chương trình bắt đầu từ 16.09.2022 - 02.10.2022 đến khi hết quà tặng
- Quà tặng không được quy đổi sang tiền mặt, sản phẩm hay quà tặng khác
- Liên hệ CSKH để biết thêm chi tiết

Terms and conditions
- Get Lyn Candle per 1 transaction when you purchase any products with minimum spending of 2,500,000 VND at all LYN stores and online shop www.lynvn.com
- Campaign begins on 16.09.2022 - 02.10.2022 until stocks last
- The right to redeem the gift is non-transferable to another or cannot be exchanged to cash or other discounts
- Please check customer service for more details

Showing: 1-12of 1076 Results
NICOLE WATCHES
Regular price2.190.000 ₫
COMO SHOULDER BAGS
Regular price1.950.200 ₫
ISA FLATS AND SANDALS
Regular price970.200 ₫485.100 ₫
COMO SHOULDER BAGS
Regular price1.950.200 ₫
ISA FLATS AND SANDALS
Regular price970.200 ₫485.100 ₫
COLETTE SHOULDER BAGS
Regular price1.754.200 ₫877.100 ₫
COMO JOLLY SHOULDER BAGS
Regular price1.950.200 ₫975.100 ₫

What are you looking for?