End of Season Sale 2022 - Terms and Conditions– LYN VN

End of Season Sale 2022 - Terms and Conditions

Điều khoản và điều kiện áp dụng:

- Giảm 70% (Một số sản phẩm) tại lynvn.com và các cửa hàng LYN
- Chương trình áp dụng từ 06/07/2022 đến 10/07/2022
- Ưu đãi không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác
- Tất cả các sản phẩm giảm giá không đươc phép đổi trả

Terms and conditions:

- 70% off on selected items at lynvn.com and LYN Stores
- The promotion starts on 06/07/2022 - 10/07/2022
- Promotions cannot be combined with other discounts
- All sale and promotional-priced items are non-returnable

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn