Subscribtion

Điều khoản và điều kiện áp dụng
-Nhận ngay voucher 250,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,500,000 VNĐ
-Nhận ngay voucher 180,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,200,000 VNĐ
-Duy nhất tại lynvn.com
-Áp dụng cho tất cả các sản phẩm nguyên giá, trừ dòng sản phẩm LYN Infinite
-Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 voucher trong suốt chương trình
-Từ 1/4 đến 30/4/2022

Terms and Conditions
-Get a 250,000 VND discount when purchased 1,500,000 VND or more
-Get a 180,000VND discount when purchased 1,200,000 VND or more
-Available only online shopping on lynvn.com
-Valid for regular-priced items on lynvn.com only, excluding LYN Infinite
-Promotions are limited to one coupon per customer
-The promotion begins on Apr 1, 2022, and ends on Apr 30, 2022

Đang hiện: 20 Kết quả

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn

VI
VI