Content_Payment and Refund

Thanh toán và Hoàn trả

Tôi có thể thực hiện thanh toán qua những kênh thanh toán nào?

Để thuận tiện cho việc mua hàng, chúng tôi cung cấp 3 kênh thanh toán, đó là thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thanh toán khi nhận sản phẩm


Tại sao tôi không thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ?

Nếu thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng không thể được dùng thanh toán đơn hàng online, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với ngân hàng chủ thẻ để kiểm tra và kích hoạt thẻ đối với một số ngân hàng yêu cầu kích hoạt dịch vụ thanh toán online trước khi sử dụng.


Khi nào tôi có thể nhận mã giảm giá?

  • Bạn sẽ nhận được mã giảm giá tương đương toàn bộ giá trị bạn đã thanh toán để sử dụng tại www.lynvn.com trong vòng 7 ngày kể từ ngày chúng tôi xác nhận sản phẩm trả hàng
  • Bạn có thể sử dụng mã giảm giá này để mua sản phẩm có giá trị tương đương hoặc thấp hơn sản phẩm đã mua tại www.lynvn.com Phần tiền thừa sẽ không được trả lại. Mã giảm giá này không được áp dụng tại cửa hàng.

    Bạn tìm kiếm gì?

    Giỏ hàng của bạn