website

ĐIỀU KIỆN NHẬN QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN TỪ LYNVN.COM DỊP HALLOWEEN

 1. Dành cho 10 đơn hàng có giá trị cao nhất trong ngày 30.10.2023 - 31.10.2023. Chỉ áp dụng khi mua tại website LYNVN.COM
 2. Trong trường hợp có nhiều đơn hàng cùng giá trị, khách hàng đặt đơn sớm hơn sẽ nhận được quà tặng

HÌNH THỨC CÔNG BỐ TOP 10 KHÁCH HÀNG DÀNH ĐƯỢC QUÀ TẶNG

 1. LYNVN.COM sẽ thông báo khách hàng nhận được quà tặng qua trang facebook LYN (VN) và website LYNVN.COM vào ngày 10.11.2023
 2. Người nhận được quà tặng cần cung cấp đầy đủ thông tin tương ứng trên đơn hàng qua 1 trong các kênh hỗ trợ của LYN như Facebook, Email, Hotline hoặc LYN Zalo OA. Khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin sẽ không nhận được quà tặng.
 3. Quà tặng không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt
 4. Nếu LYN không thể liên hệ được với khách hàng nhận thưởng hoặc khách hàng không liên hệ xác nhận trong khung thời gian quy định của chương trình thì coi như bị huỷ quà tặng.

TOP SPENDER OF LYN HAPPY HALLOWEEN’S DAY NO TRICKS, JUST TREATS! Campaign MUST BE

 1. Participants must purchase and make payments during the campaign period (from 00:00 am on October 30, 2566, to 23:59 pm on October 31, 2566). The individuals with the highest purchase amounts, ranking in the top 10 during the campaign period, will be eligible for rewards.

 2. Only products from LYN and LYN BEAUTY purchased through http://www.lynvn.com between 00:00 on October 30, 2566, and 24:00 on October 31, 2566, will be considered for calculating the purchase value.

 3. In the event of tied purchase amounts, the individual who made the payment first will be entitled to receive the reward.

Term and Condition for Announcement of TOP 10 SPENDER Reward Results

 1. LYNVN will announce the winners through FACEBOOK LYNVIETNAM at https://www.facebook.com/LYNVietnam and www.lynvn.om on 10th October 2023.

 2. After the conclusion of the LYN HAPPY HALLOWEEN’S DAY NO TRICKS, JUST TREATS! Campaign, LYNVN will contact the winners on 10th October 2023.

 3. Winners must provide evidence of their purchase and a copy of their ID card (matching the information on the purchase evidence) to confirm their eligibility on 10th October 2023. through INBOX FACEBOOK LYNVIETNAM at https://www.facebook.com/LYNVietnam Email, hotline, LYN VIETNAM Zalo Official account . Failure to do so will result in forfeiture of the prize.

 4. Prizes cannot be transferred or exchanged for cash.

 5. JPS VIETNAM's decision is final, and JPS VIETNAM reserves the right to modify the campaign conditions as deemed appropriate without prior notice.

 6. If JPS VIETNAM is unable to contact the prize winners, or if the winners fail to confirm receipt of the prize within the specified time frame, it will be considered as forfeiting the prize. JPS VIETNAM reserves the right to reconsider awarding the prize to the next eligible individual.

 7. JPS VIETNAM reserves the right to suspend the awarding of prizes or recall prizes if it is discovered that the winner(s) do not meet the specified criteria or fail to comply with the stated conditions.

What are you looking for?