website

Term and Condition

  • Enjoy discount 50% off selected items at https://lynvn.com

  • Promotions cannot be combined with other discounts.

  • The provided discount codes cannot be used along side other discount codes, delivery fee discounts, promotions, or My Card discounts.

  • Promotional items are non-exchangeable and non-returnable. Please review the item's condition before making a purchase.

Điều kiện áp dụng

  • Giảm 50% nhiều mẫu sản phẩm
  • Áp dụng từ 24.11.2023 - 06.12.2023
  • Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác.
  • Không áp dụng đổi trả cho các sản phẩm giảm giá

Back to EOS

What are you looking for?