website
End of Season Sale

Term and Condition

  • Enjoy discount 50%++ off selected items at https://lynvn.com

  • Promotion start from 28 Dec 2023 - 28 Jan 2024

  • Promotions cannot be combined with other discounts.

  • The provided discount codes cannot be used along side other discount codes, delivery fee discounts, promotions, or My Card discounts.

  • Promotional items are non-exchangeable and non-returnable. Please review the item's condition before making a purchase.

Điều kiện áp dụng

  • Giảm đến 50%++ nhiều mẫu sản phẩm

  • Áp dụng khi mua online tại LYNVN.COM và tại các cửa hàng LYN

  • Áp dụng từ 28.12.2023 - 28.01.2024

  • Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác

  • Không áp dụng đổi trả cho các sản phẩm giảm giá

Back to EOS

What are you looking for?