website

Điều kiện áp dụng

- Mua 2 giảm 20% (Tất cả sản phẩm) tại LYNVN.COM và các cửa hàng LYN
- Áp dụng từ 11.02.2022 đến 14.02.2022
- Ưu đãi không áp dụng với các chương trình giảm giá khác
- Tất cả các sản phẩm giảm giá không đươc phép đổi trả

Terms and Conditions

- Buy 2 items, get 20% (All items) at lynvn.com and LYN stores
- The promotion is from 11.02.2022 – 14.02.2022
- Promotions cannot be combined with other discounts
- All sale and promotional-priced items are non-returnable

 

What are you looking for?