website

Điều kiện và điều khoản:

  • Ưu đãi 25% cho tất cả đơn hàng
  • Chỉ áp dụng khi mua online tại lynvn.com
  • Chương trình bắt đầu từ ngày 28.10.2020 đến hết 30.10.2020
  • Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khác
  • Tất cả sản phẩm giảm giá theo mùa và giảm giá trong chương trình này sẽ không được đổi trả

Terms and Conditions

  • 25% discount on all items
  • Only at lynvn.com
  • The promotion begins on October 28, 2020, and ends on October 30, 2020
  • Promotions may not be combined with other discounts
  • All sale and promotional-priced items are non-returnable

What are you looking for?