News and Promotions

Điều khoản và điều kiện áp dụng
-Nhận ngay voucher 250,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,500,000 VNĐ
-Duy nhất tại lynvn.com
-Áp dụng cho tất cả các sản phẩm nguyên giá, trừ dòng sản phẩm LYN Infinite
-Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 voucher trong suốt chương trình
-Từ 1/05 đến 31/05/2021

Terms and Conditions
-Get a 250,000 VND discount when purchased 1,500,000 VND or more
-Available only online shopping on lynvn.com
-Valid for regular-priced items on lynvn.com only, excluding LYN Infinite
-Promotions are limited to one coupon per customer
-The promotion begins on May 1, 2021, and ends on May 31, 2021

    What are you looking for?

    Your cart

    EN
    EN