News and Promotions– LYN VN

News and Promotions

LYN First purchase Promotion

Điều khoản và điều kiện áp dụng
- Nhận ngay voucher 250,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,500,000 VNĐ
- Nhận ngay voucher 180,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,200,000 VNĐ
- Duy nhất tại lynvn.com
- Áp dụng cho tất cả các sản phẩm nguyên giá
- Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 voucher trong suốt chương trình
- Từ 1/04 đến 30/4/2023

Terms and Conditions
- Get a 250,000 VND discount when purchased 1,500,000 VND or more
- Get a 180,000 VND discount when purchased 1,200,000 VND or more
- Available only online shopping on lynvn.com
- Valid for regular-priced items on lynvn.com only
- The promotion begins on April 1, 2023, and ends on April 30, 2023

 Lưu ý: không áp dụng đổi trả hàng cho tất cả các hình thức giảm giá

 Note: do not allow to refund and exchange for any kinds of discount and promotion

 

    What are you looking for?

    Your cart