News and Promotions

LYN First purchase Promotion

 

Điều khoản và điều kiện áp dụng
-Nhận ngay voucher 250,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,500,000 VNĐ
-Nhận ngay voucher 180,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,200,000 VNĐ
-Duy nhất tại lynvn.com
-Áp dụng cho tất cả các sản phẩm nguyên giá, trừ dòng sản phẩm LYN Infinite
-Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 voucher trong suốt chương trình
-Từ  1/10 đến 31/10/2021

Terms and Conditions
-Get a 250,000 VND discount when purchased 1,500,000 VND or more
-Get a 180,000VND discount when purchased 1,200,000 VND or more
-Available only online shopping on lynvn.com
-Valid for regular-priced items on lynvn.com only, excluding LYN Infinite
-Promotions are limited to one coupon per customer
-The promotion begins on Oct 1, 2021, and ends on Oct 31, 2021

 Lưu ý: không áp dụng đổi trả hàng cho tất cả các hình thức giảm giá

 Note: do not allow to refund and exchange for any kinds of discount and promotion

 

    What are you looking for?

    Your cart

    EN
    EN