website
Điều kiện và điều khoản:
-Ưu đãi 25% (Một số sản phẩm) Chỉ duy nhất tại LYNVN.COM
-Chương trình khuyến mãi ngày 19.5.2021, chỉ trong 1 ngày duy nhât
-Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khác
- Ưu đãi không áp dụng cho BST Infinite và sản phẩm nước hoa
-Tất cả sản phẩm giảm giá theo mùa và giảm giá trong chương trình này sẽ không được đổi trả

Terms and Conditions
-25% off on all items, only at LYNVN.COM
-The promotion begins on May 19, 2021, one day only
-The promotion can't be applied for Infinite Collection and Perfume
-Promotions may not be combined with other discounts
-All sale and promotional-priced items are non-returnable

What are you looking for?