website
LYN Jewelry Box Set | lynvn.com

Điều kiện áp dụng

- Nhận ngay LYN Jewelry Box Set khi mua hàng nguyên giá với hóa đơn từ 3,000,000 VND tại cửa hàng LYN hoặc tại website www.lynvn.com
- Chương trình bắt đầu từ 23.12.2021 đến khi hết quà tặng
- Quà tặng không được quy đổi sang tiền mặt, sản phẩm hay quà tặng khác
- Liên hệ CSKH để biết thêm chi tiết

Terms and conditions

- Get LYN Jewelry Box Set per 1 transaction when you purchase regular price products with minimum spending of 3,000,000 VND at all LYN stores and online shop www.lynvn.com
- Campaign begins on 23.12.2021 until stocks last
- The right to redeem the gift is non-transferable to another or cannot be exchanged to cash or other discounts
- Please check customer service for more details

What are you looking for?