Woman's day

Điều khoản và điều kiện:
 • Ưu đãi 15% không giới hạn giá trị đơn hàng
 • Ưu đãi thêm 5% cho thành viên MyCard
 • Chương trình bắt đầu từ 15.10.2020 đến hết 20.10.2020
 • Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tại lynvn.com
 • Ưu đãi không được áp dụng chung với các chương trình khác
 • Tất cả sản phẩm giảm giá cuối mùa và giảm giá theo chương trình ưu đãi sẽ không được đổi trả.
  Terms and Conditions
  • Get 15% discount with no minimum purchase
  • Get additional 5% discount for MY CARD member
  • The promotion begins on October 15, 2020, and ends on October 20, 2020
  • Valid for selected items on lynvn.com only
  • Promotions may not be combined with other discounts
  • All sale and promotional-priced items are non-returnable
   Showing: 0 Results

   Sorry, there are no products in this collection

   What are you looking for?

   Your cart

   EN
   EN