Women's Day - Terms and Conditions– LYN VN

Women's Day - Terms and Conditions

Women's Day | Lynvn.com

Điều kiện áp dụng

- Giảm 20% một số sản phẩm tại LYNVN.COM
- Áp dụng từ 15/10/2021 đến 24/10/2021
- Không áp dụng cùng lúc chương trình khuyến mãi khác
- Các sản phẩm giảm giá không áp dụng đổi trả

Terms and conditions

- 20% off on selected items at lynvn.com and LYN stores
- The promotion is from 15/10/2021 - 24/10/2021
- Promotions cannot be combined with other discounts
- All sale and promotional-priced items are non-returnable

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn