website

 

Terms and Conditions

 • Buy 1 piece of lyn beauty get discount 50%++ on all Lyn Beauty item [exclude kit]

 • This promotion is applicable to all items under Lyn Beauty, excluding the beauty kit.

 • Promotion begins from 1 March 2024 to 31 March 2024

 • Promotions cannot be combined with other discounts

 • All sale and promotional-priced items are non-returnable

Điều kiện áp dụng:

 • Giảm 50%++ Tất cả sản phẩm LYN Beauty trừ bộ Beauty Kit

 • Chương trình áp dụng từ 01.03.2024 - 31.03.2024

 • Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác

 • Không áp dụng đổi trả cho các sản phẩm giảm giá

<< Back to Lyn Beauty

   Bạn tìm kiếm gì?