website
MID SEASON SALE 2024

Điều kiện áp dụng

Chương trình Giảm giá giữa mùa

  • Giảm 30% nhiều mẫu sản phẩm
  • Áp dụng từ 27.03.2024 - 17.04.2024
  • Áp dụng tại LYNVN.COM và các cửa hàng LYN
  • Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác
  • Không áp dụng đổi trả cho các sản phẩm giảm giá

Terms & Conditions

Promotion LYN Mid Season Sale selected 30% off

  • Lyn 30% off on selected items
  • Promotion begins March 27, 2024 to April 17, 2024.
  • Promotion is valid on website LYNVN.COM and stores.
  • Promotion items cannot be used in conjunction with any other discount codes, delivery fee discount, any promotion, or My Card discount.
  • Promotion items cannot be exchanged or returned, please carefully review the condition before purchase.

Back to Mid Season Sale Promotion

Bạn tìm kiếm gì?