News and Promotions

News & Promotion

Điều khoản và điều kiện áp dụng

  • Nhận ngay voucher 250,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,500,000 VNĐ
  • Duy nhất tại lynvn.com
  • Áp dụng đối với các sản phẩm nguyên giá
  • Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 voucher trong suốt chương trình
  • Từ 1/10 đến 31/10/2020

Terms and Conditions

  • Get a 250,000 VND discount when purchased 1,500,000 VND or more
  • Available only online shopping on lynvn.com
  • Valid for purchasing regular-priced items only
  • Promotions are limited to one coupon per customer
  • The promotion begins on October 1, 2020, and ends on October 31, 2020

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn

VI
VI