News and Promotions

LYN First purchase Promotion

Điều khoản và điều kiện áp dụng
-Nhận ngay voucher 250,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,500,000 VNĐ
-Nhận ngay voucher 180,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 1,200,000 VNĐ
-Duy nhất tại lynvn.com
-Áp dụng cho tất cả các sản phẩm nguyên giá
-Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 voucher trong suốt chương trình
-Từ 1/1 đến 31/1/2022

Terms and Conditions
-Get a 250,000 VND discount when purchased 1,500,000 VND or more
-Get a 180,000VND discount when purchased 1,200,000 VND or more
-Available only online shopping on lynvn.com
-Valid for regular-priced items on lynvn.com only
-The promotion begins on Jan 1, 2022, and ends on Jan 31, 2022

 Lưu ý: không áp dụng đổi trả hàng cho tất cả các hình thức giảm giá

 Note: do not allow to refund and exchange for any kinds of discount and promotion

 

    Bạn tìm kiếm gì?

    Giỏ hàng của bạn

    VI
    VI