End of Season Sale - Terms and Conditions– LYN VN

End of Season Sale - Terms and Conditions

Điều kiện áp dụng

- Giảm 50%++ một số sản phẩm tại lynvn.com và các cửa hàng LYN
- Áp dụng từ 30/12/2021 đến 16/01/2022
- Không áp dụng cùng lúc chương trình khuyến mãi khác
- Các sản phẩm giảm giá không áp dụng đổi trả

Terms and conditions

- 50%++ off on selected items at lynvn.com and LYN stores
- The promotion is from 30/12/2021 - 16/01/2022
- Promotions cannot be combined with other discounts
- All sale and promotional-priced items are non-returnable

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn