1111reminder
Điều kiện áp dụng

 • Giảm 30% tất cả sản phẩm tại lynvn.com

 • Chương trình áp dụng ngày 11/11/2020 từ 00.00am đến 11.59pm

 • Giảm thêm 11% cho một số sản phẩm khi sử dụng code “LYNSPECIAL11”

 • Code giảm thêm 11% chỉ có hiệu lực từ 11.00a.m đến 1.00 pm

 • Ưu đãi không áp dụng với các chương trình giảm giá khác

 • Tất cả các sản phẩm giảm giá không đươc phép đổi trả

Terms and conditions

 • 30% off all items on lynvn.com only

 • The promotion is on 11/11/2020, from 00.00 a.m. to 11.59 p.m.

 • Additional 11% discount on selected items using code "LYNSPECIAL11"

 • Additional 11% discount starts from 11.00 a.m. to 1.00 p.m.

 • Promotions cannot be combined with other discounts

 • All sale and promotional-priced items are non-returnable

Bạn tìm kiếm gì?

Giỏ hàng của bạn