website

Term and Condition

  • Enjoy discount 50%+ off selected items at https://lynvn.com/

  • Promotion start from 14 Dec 2023 - 27 Dec 2023

  • Promotions cannot be combined with other discounts.

  • The provided discount codes cannot be used along side other discount codes, delivery fee discounts, promotions, or My Card discounts.

  • Promotional items are non-exchangeable and non-returnable. Please review the item's condition before making a purchase.

Điều kiện áp dụng

  • Giảm 50%+ nhiều mẫu sản phẩm

  • Áp dụng khi mua online tại LYNVN.COM và tại các cửa hàng LYN

  • Áp dụng từ 14.12.2023 - 27.12.2023

  • Không áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác.

  • Không áp dụng đổi trả cho các sản phẩm giảm giá

Back to EOS

What are you looking for?