website

 

Điều kiện áp dụng:

- Giảm giá 20% (Tất cả sản phẩm) tại lynvn.com và các cửa hàng LYN
- Áp dụng từ 26.08.2022 đến 04.09.2022
- Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình giảm giá khác và giảm giá thành viên My Card.
- Hàng khuyến mãi không được đổi, trả, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ trước khi thanh toán.
- Công ty Jaspal có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.
- Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mãi này, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng.

Terms and conditions:

- Get 20% off (All items) at lynvn.com and LYN Stores
- The promotion is from 26.08.2022 – 04.09.2022
- Promotions cannot be combined with other discounts
- The discount code cannot be used in conjunction with any other discount codes, delivery fee discount, any promotion, or My Card discount.
- Promotion items cannot be exchanged or returned, please carefully review the condition before purchase.
- Jaspal company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.
- Should any dispute arise in relation to this promotion, the Company's decision is final

What are you looking for?