website

Terms and conditions

 • Get 25% off (all items) at http://lynvn.com and LYN Stores
 • The promotion is from 27.04.2023 – 30.04.2023 and 2.05.2023
 • Promotions cannot be combined with other discounts codes, delivery fee discount, any promotion, or My Card discount.
 • Promotion items cannot be exchanged or returned, please carefully review the condition before purchase.
 • Jaspal company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.
 • Should any dispute arise in relation to this promotion, the Company's decision is final

Điều kiện áp dụng

 • Giảm 25% Tất cả sản phẩm tại http://lynvn.com và các cửa hàng LYN
 • Chương trình diễn ra từ 27.04.2023 đến 30.04.2023 và 02.05.2023
 • Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Hàng khuyến mãi không được đổi trả, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ trước khi thanh toán.
 • Công ty Jaspal có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mãi này, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng.

   What are you looking for?