Women's Day Special


Điều kiện và điều khoản

 • Mua 1 giảm 15%, mua 2 giảm 20% (Một số sản phẩm)
 • Thời gian : 4/3/2021 đến hết ngày 8/3/2021
 • Tất cả các sản phẩm giảm giá đều không được đổi trả
 • Ưu đãi Women's Day sẽ được cập nhật tại phần thanh toán

  Terms and conditions

  • Buy 1 item get 15% off, Buy 2 items get 20% off (Selected items)
  • The promotion begins on March 4, 2021, and ends on March 8, 2021 (11.59 p.m.)
  • All SALE and promotional-priced items are non-returnable, non-refundable, and non-exchangeable.
  • Discount will be applied at checkout

    

   Showing: 4 Results

   What are you looking for?

   Your cart

   EN
   EN