End of Season Sale 2021

End of Season Sale 2021

Điều kiện và điều khoản:
-Ưu đãi 50%+ (Một số sản phẩm)
-Thời gian : 8/7/2021 đến hết ngày 04/08/2021
-Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khác
-Tất cả sản phẩm giảm giá theo mùa và giảm giá trong chương trình này sẽ không được đổi trả

Terms and Conditions
-50%+ off on selected items
-The promotion begins on July 8, 2021, and ends on Aug 04, 2021
-Promotions may not be combined with other discounts
-All sale and promotional-priced items are non-returnableShowing: 46 Results
HAVANNA HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
PAULA HEELS
Regular price 1.890.000 ₫ 567.000 ₫
CARLIE HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
PALLAS HEELS
Regular price 1.690.000 ₫ 507.000 ₫
IRIS HEELS
Regular price 1.390.000 ₫ 417.000 ₫
KAMI HEELS
Regular price 1.290.000 ₫ 387.000 ₫
SUSSY HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
BOBA FLATS AND SANDALS
Regular price 1.290.000 ₫ 387.000 ₫
LARISSA HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
SABELLA SKINTONE HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
VILLA HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
ERIKA FLATS AND SANDALS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
HAVANNA HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
CARLIE HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
PALLAS HEELS
Regular price 1.690.000 ₫ 507.000 ₫
ADA SNEAKERS
Regular price 1.690.000 ₫ 507.000 ₫
LALA FLATS AND SANDALS
Regular price 990.000 ₫ 297.000 ₫
FANTASY SNEAKERS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
BOBA FLATS AND SANDALS
Regular price 1.290.000 ₫ 387.000 ₫
COSTY HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫
NAEVA HEELS
Regular price 1.390.000 ₫ 417.000 ₫
CORAL FLATS AND SANDALS
Regular price 1.290.000 ₫ 387.000 ₫
LEYLA HEELS
Regular price 1.690.000 ₫ 507.000 ₫
HALLE HEELS
Regular price 1.590.000 ₫ 477.000 ₫

What are you looking for?

Your cart

EN
EN