website

Valentine-TC

Terms and conditions:

  • Get 20% off all items when buy 2 pcs or more at lynvn.com and LYN Stores
  • The promotion starts on 10/02/2023 - 15/02/2023
  • Promotions cannot be combined with other discounts
  • All sale and promotional-priced items are non-returnable

Điều khoản và điều kiện áp dụng:

  • Giảm 20% (Tất cả sản phẩm) khi mua từ 2 sản phẩm trở lên tại lynvn.com và các cửa hàng LYN
  • Chương trình áp dụng từ 10/02/2023 - 15/02/2023
  • Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác
  • Tất cả các sản phẩm giảm giá không đươc phép đổi trả
Đang hiện:1-12của 236 Kết quả
URSA CROSSBODY BAGS
Nguyên giá1.754.200 ₫877.100 ₫
LUNAR LONG WALLETS
Nguyên giá1.362.200 ₫681.100 ₫
ROSE L'AMOUR M HANDBAGS
Nguyên giá2.342.200 ₫1.171.100 ₫
ROSE L'AMOUR M HANDBAGS
Nguyên giá2.342.200 ₫1.171.100 ₫
SESIA LONG WALLETS
Nguyên giá1.362.200 ₫681.100 ₫
ASTRAEA M BUCKET BAGS
Nguyên giá2.146.200 ₫1.073.100 ₫
SPHERE WALLETS ON CHAIN
Nguyên giá1.460.200 ₫730.100 ₫
ROSEROMA STUD HANDBAGS
Nguyên giá2.342.200 ₫1.171.100 ₫
ROSEROMA STUD HANDBAGS
Nguyên giá2.342.200 ₫1.171.100 ₫
ROSEROMA STUD HANDBAGS
Nguyên giá2.342.200 ₫1.171.100 ₫

Bạn tìm kiếm gì?