BAGS

JORDY M CROSSBODY BAGS

Còn hàng Còn hàng Không tồn tại

1.890.000 ₫ Giảm giá Nguyên giá
/

Jordy Crossbody M. This medium-scale yet practical bag proves itself to be your worthy companion. Featuring long shape bag, flap magnetic closure, woven trim, front logo plaque, main compartment, including...
Thêm vào danh sách yêu thích